در نظر داشته باشید این فایل تنها جهت محاسبه تقریبی هزینه های مشارکت کنندگان و جهت رفاه حال ایشان تهیه شده است و برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات بدست آمده ندارد.
اجاره غرفه
متراژ:
هزینه کل:
تور تیم نمایشگاه
تعداد افراد:
هزینه کل:
غرفه سازی
نوع غرفه سازی:
هزینه کل:
دستمزد تیم نمایشگاه
تعداد افراد:
هزینه کل:
هزینه حمل و نقل
تعداد خاور: تعداد بازگشت خاور:
تعداد تک 10 تن: تعداد بازگشت 10 تن:
تعداد جفت 15 تن: تعداد جفت 15 تن:
تعداد تریلی کفی: تعداد بازگشت ترلی کفی:
تعداد تریلی چادری: تعداد بازگشت تریلی چادری:
خرده بار به حجم وانت:  
خرده بار به حجم نیسان:
هزینه کل: هزینه کل:
مجموع
غرفه اجاره غرفه:
غرفه سازی:
تیم تور:
دستمزد:
کالا حمل:
بازگرداندن:
درصد سایر:
هزینه سایر:
پیش بینی کل هزینه: