اهداف ، ماموریت ، چشم انداز

رویداد شهر ایده آل را می توان بزرگ ترین رویداد در حوزه مدیریت شهری برشمرد. این رویداد فراتر از یک برنامه با یک هدف خاص بوده و چندین هدف و برنامه را بصورت همزمان و با رویکرد هم افزائی دنبال می کند. این رویداد طی هشت دوره برگزاری توسعه مناسبی یافته و توانسته توجه کلیه مخاطبین و دست اندرکاران را به خود جلب نماید. شهر ایده آل به عنوان اصلی ترین برنامه در تقویم ایشان جهت حضور ثبت گردیده است.

 

اهداف:

ایجاد بستر مناسب جهت هم افزایی علمی در حرکت به سمت شهر ایده‌آل

ارتقاء سطح دانش کیفی نزد مدیران شهری در زمینه تفکر ایده‌آل

زمینه سازی برای تحقق ظرفیت های بالقوه و بالفعل مثبت شهروندان (سرمایه های انسانی و اجتماعی)

مشارکت در ایجاد یک تمدن پیشرفته جهانی (جهان شهر و شهر های جهانی)

ارتباط هماهنگ با محیط زیست در همه تراز‌های شهری (واحد های مسکونی و تجاری، خیابان ها و شوارع، پارک ها و میادین، ...

بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در زیست بوم (انرژی، امکانات طبیعی، ...)

به حداقل رساندن زمینه های خطرخیزی مختص جوامع مدرن

ارائه خدمات تکنولوژیک با بالا ترین کیفیت به شهروندان

ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری مدبرانه از تکنولوژی های پیشرفته،  متوسط و تراز پائین  در طراحی و ساخت سازه ها و زیر ساخت‌های شهری

 

ماموریت:

ایجاد فضای مناسب آموزشی در زمینه مدیریت شهری

 

چشم انداز:

دستیابی به الگوی شهر ایده آل  و مدیریت آن با همکاری هدفمند تمامی ذینفعان به منظور جلب رضایت شهروندان