دهمین همایش شهر ایده آل در خرداد ماه سال 1399 در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.