این بندها را به دقت مطالعه کنید 

مشارکت کنندگانی که مایل به غرفه سازی (غرفه خودساز)هستند میتوانند بر اساس متراژ،طرح و قیمت یکی از موارد ذیل را انتخاب و با شماره های شرکت سازنده که در حاشیه عکس میباشد و یا با شماره

 021-22003435 خانم فتاحی ، تماس حاصل کنند.

 

مشارکت کنندگان محترمی که درخواست تجهیزات اضافه برای غرفه آرایی خود دارند می توانند نوع و قیمت وسایل را در ذیل مشاهده کرده و به شماره تلفنهای شرکت تامین کننده تماس بگیرند،انتهای صفحه

مسئولیت صحت و سلامت تجهیزات با مشارکت کنندگان است لذا در هنگام دریافت آنها توجه کافی داشته باشید