در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رویداد شهر ایده آل ،1 الی 3 اسفند ماه سال جاری در شهر بندرعباس و با محوریت دستاوردهای مدیریت شهری برگزار میگردد