"  مدیران شرکتهای بزرگ و موفق هرگز فرصتهای طلایی تبلیغات را از دست نمی دهند." 

حمایت مالی:

از جمله این فرصتها، تعاملی دو جانبه بین شرکت های بزرگ با برگزارکنندگان نمایشگاه شهر ایده آل، از  طریق حمایت مالی از نمایشگاه و اسپانسر شیپ می باشد. حامیان نمایشگاه، با بهره برداری از امکانات ارائه شده از جانب برگزارکنندگان ، مدت زمان طولانی تری در کانون توجه تبلیغات قرار گرفته و به روش های متنوع تبلیغاتی درنمایشگاه معرفی و نمایان خواهد گردید. شایان ذکر است که میزان بهره مندی از این تبلیغات، متناسب با سطح حمایت مالی حامیان بوده و در دوگروه اسپانسرهای اصلی یا موضوعی قرار خواهدگرفت.ستاد اطلاع رسانی نمایشگاه همواره تلاش نموده است از بین متقاضیان اسپانسری، به صورت متناسب و ازگروههای مختلف کالایی، امکان یکسان جهت انتخاب درخواست کنندگان محترم را فراهم آورد. طبق برنامه ریزی صورت گرفته و هماهنگی با ستاد برگزاری نمایشگاه مجموعه ای از فرصتهای بی نظیر تبلیغات و اطلاع رسانی، همچنین امکان انتخاب غرفه طلایی در نمایشگاه برای حامیان پیش بینی شده است.

جهت دریافت نحوه حمایت با ستاد نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

حمایت معنوی :

در این نوع حمایت لوگوی سازمان و یا شرکت حامی معنوی در سایت قرار گرفته و در مقابل لوگوی سایت رویداد شهر ایده آل در سایت متقاضی جهت اطلاع رسانی بار گذاری می شود.

تهاتر حمایت نیز در دستور کار این ستاد می باشد.