تسهیلات سفر:

نظر به کاستی های مشاهده شده در زمینه خدمات مسافرتی و عدم نظارت مستقیم دبیرخانه رویداد بر این خدمات، این دبیرخانه خدمات اقدام به ارائه مستقیم خدمات مسافرتی جهت رفاه حال مخاطبین خود نموده است.

با این شرایط علاقمندان در وب سایت رویداد اقدام به تهیه تورهای مسافرتی نموده و دبیرخانه در کلیه مراحل بر ارائه این خدمات نظارت خواهد نمود.

.بدیهی است این دبیر خانه در قبال تورهای ارائه شده در این وب سایت پاسخگو بوده و نسبت به خدمات مسافرتی دیگر تعهدی ندارد.