خبرگزاری ایسنـــا

https://goo.gl/jNDU4S

خبرگزاری آنا

https://goo.gl/R9kfpv
خبرگزاری مهر https://goo.gl/4bp6FX
خبرگزاری ایلــنا https://goo.gl/v2vfcG
خبرگزاری کیش پرس https://goo.gl/GBrsg2
اقتصاد گردان https://goo.gl/sJ76Qr
پایگاه خبری قانون https://goo.gl/r8RmR8
خبرگزاری دانا https://goo.gl/KDStRg
 خبرگزاری اقتصادی (اکونومیک)
 https://goo.gl/tNqM1V
 باشگاه خبرنگاران  https://goo.gl/VDCmWs
خبرگزاری فارس
https://goo.gl/DDepru 
 تی نیوز
 https://goo.gl/mQoaDp
 نخست نیوز
https://goo.gl/tkMjrn 
مخبر نیوز
 https://goo.gl/kpRCnV
پیام خبر
 https://goo.gl/Qv87iL
تسنیــــم https://goo.gl/4YkSHK
دینار نیوز   https://goo.gl/EUgcbz
تهران رم نیوز   https://goo.gl/NReXFK
اگری اکو (Agrieco) https://goo.gl/yotywU
ecoToday https://goo.gl/eiFMQE
برندز پرس https://goo.gl/sSTJjY
FairPress https://goo.gl/dAh6SR
ienews https://goo.gl/LtEuy5

 

تدابیر اطلاع رسانی  در راستای  جذب  بازدید کننده  از نمایشگاه:

-ارسال  دعوت نامه مستقیم ، پوستر و بروشور برای  شهرداریها  و سازمانهای تابعه

-ارسال پوستر و بروشور برای شرکت ها و پیمانکاران حوزه مدیریت شهری

-اطلاع رسانی از طریق اس ام اس پنل برای کلیه شهرداریها و سازمانهای  مربوطه

-اطلاع رسانی از طریق  ایمیل جهت سازمانها و نهادهای حوزه مدیریت شهری

-اطلاع رسانی مستقیم به شرکت های خارجی حوزه خدمات شهری

-تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و جراید طی مدت 5 ماه در بیش از 80

   -روزنامه سراسری کثیر الانتشار و مطبوعات استانی و محلی

تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق خبرگزاریها و سایت های خبری ، تحلیلی از 5 ماه قبل ازبرگزاری رویداد شهر ایده آل در بیش از 50 خبرگزاری و سایت خبری

تدابیر اطلاع رسانی در راستای جذب بازدید کننده از نمایشگاه:

 آمار مشارکت

آمار اطلاع رسانی رویداد

     برنامه محاسبه ریالی مشارکت

   محتوای همایش

   برنامه های جانبی

   نحوه مشارکت اثر بخش در رویداد

   اخبار رویداد

   برخی از مشارکت کنندگان

  برخی از بازدیدکنندگان دوره های قبل

 سایر اطلاعات مربوط به رویداد