انتخاب مساحت و غرفه مناسب در در بهره برداری مناسب از نمایشگاه مهم است. متراژ غرفه ای که در اختیار میگیریم، باید با اندازه سازمان و کسب و کار ما مطابقت داشته باشد. بزرگی محل غرفه مانند بزرگی محل شرکت در دید مخاطبین تاثیرگذار است. برخی از شرکتها که محصولات خود را به نمایشگاه می آورند، بر این باورند که بزرگی غرفه باید به اندازه محصولات شرکت باشد، اما این موضوع برای شرکت هایی که بصورت نرم افزاری در نمایشگاه شرکت می کنند متفاوت است. این شرکت ها باید با فضا سازی اندازه شرکت خود را به مخاطبین نمایش دهند. از غرفه در برخی از مقالات با نام مهمانی یاد شده است. انسان در مهمانی تمام جهات حفظ آبرو را رعایت می کند. در انتخاب محل غرفه باید موارد زیر را در نظر گرفت:

1-    نزدیک بودن به درب های ورودی: شما سریع تر از رقبا دیده می شوید. از فاصله دورتری دیده می شوید. بازدید کنندگان هنگام بازدید از غرفه شما خسته نیستند. احتمال فروش بیشتر است.

2-    قرار داشتن در راهروهای اصلی: راهرو های اصلی در برخی از نمایشگاه ها با عرض بیشتر در نظر گرفته می شوند. عبور و مرور در این راهروها بیشتر از سایر راهرو هاست.

3-    قرار داشتن در راهرو های راست گرد: مردم در ورود به نمایشگاه به سمت راست می پیچند و از سمت راست بازدید خود را شروع می کنند.

4-    دسترسی به راهرو های بیشتر: غرفه ای که به 4 راهرو دسترسی دارد بیشترین ارزش را دارد زیرا در 4 حرکت احتمال دیده شدن شما وجود دارد. به این غرفه ها جزیره می گویند. غرفه هایی که به 3 راهرو دسترسی داشته باشد، شبه جزیره، به غرفه هایی که به دو راهرو دسترسی داشته باشند، دو نبش و سایر غرفه ها ساده هستند.

5-    قرار گرفتن در محل تخصصی: در برخی از نمایشگاه ها بسته به نوع فعالیت شرکت، محل قرار گرفتن آنها را دسته بندی می کنند. در این نمایشگاه ها مهم است که شما در سالنی که محل حضور صنف شماست حضور داشته باشید.

6-    توجه به غرفه های همجوار: از غرفه های همجوار خود اطلاع یابید. بلندی غرفه، نحوه غرفه آرایی، آلودگی صوتی، آلودگی تصویری، رقابت غیر صحیح و ... مسائلی است که باید به آنها توجه شود.

غرفه شما در نمایشگاه قوی ترین ابزار نمایش توانمندی ها، بزرگی، کیفیت و نگرش شما به مخاطبین است. برای غرفه خود برنامه داشته باشید. مطابق با میزان بودجه از غرفه آرایی یا غرفه سازی استفاده نمایید. در غرفه سازی موارد زیر را حتما در نظر داشته باشید.

1-    از طراحی متفاوت و زیبا استفاده کنید. غرفه متفاوت می تواند شما را از رقبا متمایز نماید. طراحی باید به شیوه ای باشد که قشرهای مختلف بازدید کننده را جذب نماید.

2-    از رنگ های هم راستا با استراتژی رنگ و تبلیغات سازمان استفاده کنید. به هویت سازمانی توجه داشته باشید.

3-    یک نقطه کانونی در غرفه خود ایجاد کنید. قسمتی را نیز جهت آبدارخانه و انبار جدا کنید.

4-    از نور پردازی مناسب و زیاد استفاده کنید. اکثر کارشناسان معتقدند که نور غرفه نه باید زیاد باشد و نه کم. اما ما تاکید می کنیم که نور زیاد باعث جلب توجه و جذابیت می شود.

5-    در اصطلاح نمایشگاهی به محلی که برای مهمانان ویژه جدا شده و با دیوار یا هر وسیله دیگر جدا می شود VIP و به محل هایی که جهت مذاکره با مهمانان در قسمت عمومی غرفه در نظر گرفته می شود CIP گفته می شود. در غرفه خود محلی را برای VIP در نظر بگیرید ولی حتی المقدور از VIP استفاده نکنید. زیرا از دید تمامی مخاطبین شما، ایشان VIP هستند و زمانی که شما بعنوان مثال شهردار یک شهر بزرگتر یا همرده را در قسمت VIP پذیرایی می کنید و برای شهردار شهر دیگر محلی در VIP ندارید، ایشان احساس بی احترامی می نمایند و به راحتی یک مشتری بالقوه را از دست می دهید. از CIP بیشتری برای پذیرایی استفاده کنید. VIP در زمان بازدید مقامات مسئول ، برای بستن قرارداد، برای مذاکره در محیط آرامتر و در زمان خلوتی نمایشگاه قابل استفاده است. توجه داشته باشید که نور VIP نباید زیاد باشد تا مخاطبین را آزار ندهد.

6-    محصولات خود را با برنامه و نورپردازی مشخص به نمایش بگذارید. در کنار هر محصول نوشته ای جهت معرفی آن قرار دهید. قراردادن محصول در خط دید بازدید کننده (بین 150 سانتیمتر تا 210 سانتیمتر از بازدید کننده در ارتفاع 80 سانتیمتر) از نکات مهم است. توجه کنید که نیازی نیست تمامی محصولات شما در غرفه نمایش داده شود. تنها محصولات کلیدی و رقابتی را در غرفه نمایش دهید.