مهمترین موضوع جهت حضور در نمایشگاه هزینه یابی صحیح و ارزیابی مالی جهت تدوین استراتژی حضور در نمایشگاه است. در نظر داشته باشید با تدوین استراتژی درست، شما می توانید در تعدادی از نمایشگاه ها با قدرت حاضر شوید و برداشت مناسب تری داشته باشید. هزینه هایی که بصورت عمومی در حضور در نمایشگاه باید در نظر داشت عبارتند از :

1-    هزینه اجاره غرفه

2-    هزینه تبلیغات و اسپانسری

3-    هزینه ابزار و امکانات نمایشگاهی

4-    کرایه جرثقیل و یا سایر تجهیزات لازم برای جابجاکردن ماشین آلات نمایشی

5-    هزینه کارگر برای تخلیه تجهیزات و ...

6-    هزینه غرفه سازی و غرفه آرائی

7-    هزینه دستمزد تیم نمایشگاه

8-    هزینه کرایه اتومبیل برای ایاب و ذهاب

9-    هزینه هدایا

10-هزینه ایاب و ذهاب

11-هزینه اسکان

12-هزینه حمل و نقل

13-هزینه پذیرایی و غذا

14- مستند سازی

15- بیمه

16-هزینه میزبانی مهمانان

17-هزینه های تبلیغات و پست

 

 

با بررسی تمامی این هزینه ها می توانید حضور یا عدم حضور و اندازه حضور خود را در یک نمایشگاه مشخص نمایید. به عنوان مثال هزینه اجاره غرفه رابطه مستقیم با هزینه غرفه سازی دارد. در نتیجه برای پکیج غرفه باید به هر دوی این موضوعات توجه نمود.